Skip to content

Populär folkmusik

Musikgenren folkmusik har sitt ursprung i den folkliga traditionen. Musiken kan låta olika beroende på var i världen den kommer ifrån, men gemensamt är det genuina, folkliga arvet. 

Folkmusik, rotad i den folkliga traditionen, omfamnar det genuina arvet.
Folkmusik, rotad i den folkliga traditionen, omfamnar det genuina arvet.

Folkmusik är populär genre

Det är svårt att säga exakt varför folkmusik är en så omtyckt genre. Men det är en typ av musik som kan beröra människor på sätt som andra musikgenrer inte gör.

Folkmusik är ofta rak och okonstlad till skillnad från exempelvis klassisk musik som är mer uppstyrd. Ett annat utmärkande drag för folkmusiken är dess musikanter. Åtminstone inom den svenska folkmusiken finns det en tradition av att spelmännen och kvinnorna är jämlikar. 

Det finns ingen formell skillnad om du är fritidsmusiker eller försörjer dig på musiken. Att en amatör skulle uppträda jämte en professionell sångare på en operascen vore i en jämförelse otänkbart.

Kända folkmusik artister

Det finns många kända folkmusik artister och musiker, både i Sverige och i andra delar av världen. Om vi med känd avser medial uppmärksamhet är Kalle Moraeus utan tvekan en starkt lysande stjärna på den svenska spelmanshimlen. Vid sin sida har han sina bröder Olle och Per-Erik, även de framstående spelmän och musiker. 

Tillsammans med Benny Andersson och några fler bildar de det populära spelmansbandet Orsa spelmän som frekvent uppträder både i TV och live. Per-Erik Moraeus är upphovsman till bland annat den kända sången och melodin Koppången, som Py Bäckman sedan skrivit lyriken till.

Fler musikaliska familjer

Det är inte ovanligt att våra med populära och älskade spelmän kommer från kända musikantfamiljer. En annan välbekant musikalisk släkt är familjen Öst, med riksspelmannen Eric Öst i spetsen. Eric hade två lika framgångsrika syskon, Anna Öst och Calle Öst, även de firade artister inom den svenska folkmusiken. 

Barnen och barnbarnen bildade senare musikgrupper inom populärmusiken, bland annat Family Four. Som kuriosa kan nämnas att det finns flera familjer Öst som alla är eller har varit verksamma inom det svenska musiklivet och som underligt nog inte alls är släkt med varandra.

Kända folkmusiklåtar

En av de mest kända och spelade folkmusiklåtar som vi har här i landet är Hårgalåten, med den alternativa stavningen Horgalåten. Hårgalåten bygger på den gamla sägnen om Hårgadansen. En berättelse som blev nedtecknad första gången 1785, men som troligen är betydligt äldre än så. Hårgasägnen är en mörk historia om hur djävulen klär ut sig till spelman och lockar ungdomarna i byn Hårga att dansa sig till döds.

Andra kända låtar

Gärdebylåten är en betydligt trallvänligare melodi än den dystra Hårgalåten. Själva musiken är tillskriven den kände spelmannen Hjort Anders Olsson, men traditionellt finns det ett flertal mycket bekanta spelmän som ska ha varit upphovsmän. 

När Hjort Anders registrerade melodin 1950 var det troligen en egen bearbetning av en redan välkänd folkmusiklåt. Texten är skriven av Nils Ferlin. Låten brukar sedan dess framföras av många kända artister inom den svenska folkmusiken.

En omtyckt vals

Livet i Finnskogarna är ytterligare en melodi som många tror har en folklig bakgrund. 1913 tillskrevs den dock Calle Jularbo, en folkkär spelman på dragspel. Jularbo hette för övrigt Karlsson som barn, men tog namnet Jularbo efter sin födelseort i Kopparbergs län. 

Låten har blivit använd som filmmusik i flera filmer, både svenska och utländska, och framförd av olika kända artister, bland annat Tage Danielsson.

Populär folkmusik i Sverige

Det finns självfallet populär folkmusik från alla delar av världen, men just i Sverige tenderar vi att lyssna mycket på svensk, brittisk och amerikansk folkmusik. Ofta tänker vi också på traditionell spelmansmusik när vi hör ordet folkmusik, men faktum är att det kan innefatta så många fler typer av musik.

I någon mån är ju såklart all musik folkmusik, men generellt brukar de olika musikgenrerna bli indelade i folkmusik, konstmusik och populärmusik. Med konstmusik avser vi vanligen musikstilar som opera och klassisk musik, medan populärmusiken innefattar bland annat pop, rock, punk, schlager och så vidare.