Skip to content

Instrument inom folkmusik

Folkmusiken har sina rötter i det tidiga jordbruket och dess samhällen med traditioner vars ursprung vi idag knappt känner till. Den har utvecklats under många århundraden genom möten mellan olika kulturer och människor. Den muntligt överförda traditionen är stark och varken noter eller upphovsmän är nedtecknade. Precis som rocken har sina gitarrer och den klassiska repertoaren sitt piano så har även den traditionella folkmusiken sina egna instrument. Vilka är då typiska folkmusikinstrument i Sverige? 

Instrumenten i folkmusiken speglar dess rika historia och kulturella influenser.
Instrumenten i folkmusiken speglar dess rika historia och kulturella influenser.

Typiska folkmusikinstrument

Folkmusiken bestod till en början förmodligen endast av sånger och melodier som människor sjöng tillsammans. Instrumenten tillkom efter hand. De i särklass vanligaste instrument som svenska spelmän använder är fiol och nyckelharpa. Fiolen är ju lika frekvent förekommande i exempelvis den klassiska musiken, vilket gör den till ett av de vanligaste instrumenten överlag. Nyckelharpan däremot har inte lika stor spridning utan är i Sverige i relativt hög grad intimt förknippad med just folkmusiken.

Musiken kom till publiken

En viktig anledning till att vi idag använder just de instrument inom folkmusiken som vi gör kan vara att musiken och tillfällena då den spelades inte var statisk utan mycket rörlig. Idag är vi mer vana vid att gå till en speciell plats för att lyssna på live musik, till exempel ett konserthus. I det gamla bondesamhället kom spelmännen med musiken till publiken. Folkmusiken spelades vid livets alla stora och högtidliga tillfällen så som bröllop och andra festligheter. Vid sådana tillställningar hade musikanterna inga möjligheter att ta med sig stora, klumpiga instrument. 

Mindre instrument – ökad rörlighet

Fiol och nyckelharpa var därför det perfekta valet. Ett annat instrument som förr var vanligt inom folkmusiken var hummel som var en föregångare till cittran. Hummeln var en speciell typ av långharpa som var mycket populär. Även klarinett och dragspel förekommer i den svenska folkmusiken. En annan orsak till att använda mer bärbara instrument var också att trummor blev förbjudna i byarna 1648, tidigare hade byborna använt så kallade bytrummor för att samla människorna vid viktiga kungörelser exempelvis.

Vallmusik

Det var inte bara vid högtidliga tillfällen som människorna på landet förr i världen spelade folkmusik. Förutom ren nöjesmusik spelade bönderna också så kallad bruksmusik. Det kunde exempelvis röra sig om vallåtar som jordbrukarna använde för att locka till sig djuren. Bruksmusiken kom också till användning för att kommunicera mellan de olika gårdarna. För att göra sig hörda kunde bönderna tuta i bockhorn och kohorn eller bara tuta i lurar.

Vem skapade musiken

Som vi tidigare sett är folkmusiken skapad ur en muntlig tradition. Spelmännen är i regel mycket musikaliska och spelar på gehör. Att underlätta genom att använda bakgrundssångare som många gör i dagens populärmusik var inte alls aktuellt. Det har också gjort att musikstyckena har förändrat sig över tid. En konsekvens därav är att det har blivit svårt att få fram rätt upphovsperson. Många kallar i dessa fall melodin för en tradlåt. Om spelmännen vill visa vilken stil de spelar kan de exempelvis kalla melodin Livet i Finnskogarna efter Kalle Jularbo.

Folkmusik är lokal och global

Begreppet folkmusik kom till under upplysningstiden på 1700-talet då de ledande klasserna började intressera sig för landsbygden och dess befolkning och djurliv. När överklassen väl började resa ut på landet fick de även höra de folkliga sångerna och melodierna som lantbefolkningen sjöng och spelade. Under samma period började medelklassen att resa mer mellan de europeiska länderna och lokala influenser spreds över större geografiska områden. Fler människor fick kunskap om olika musikstilar och typiska instrument från avlägsna byar och områden, vilket gav starka influenser som drev förändring.

Nya instrument inom folkmusiken

Att kunskapen om folkmusiken i stort sett alltid har blivit överförd från generation till generation på ett muntligt sätt har medfört förändring och utveckling. Numera består den av flera genrer, bland annat folkrock och elektronisk rockmusik. En liknande utveckling har skett på den instrumentala sidan. Användandet av nya instrument så som gitarr, mandola och saxofon har därför blivit allt vanligare.