Skip to content

Folkmusik

Svensk folkmusik har en lång och rik historia som sträcker sig århundraden tillbaka i tiden. Den har spelat en viktig roll, både för det svenska samhället och för de individer som på olika sätt har tagit del av musiken. 

Folkmusik i Sverige har en djup och mångfacetterad historik.
Folkmusik i Sverige har en djup och mångfacetterad historik.

Vad är folkmusik

Det här är musiken som är starkt förankrad i traditioner och kultur. Folkmusik finns över hela världen, och den speglar kulturen inom geografiskt åtskilda grupper med människor. Musiken blir ofta överförd från generation till generation. Det är något som sker både muntligt och skriftligt.

I folkmusiken kan du hitta ledtrådar till exempelvis värderingar, seder och livsåskådning hos de människor och samhällen som ger upphov till musiken. Folkmusik kan också bjuda på ett ganska omfattande utbud av instrumentala inslag och sångtekniker. Vilket ofta kan skilja sig beroende på vilket område eller kultur som musiken kommer från. 

En av musikgenrens mest framträdande egenskaper är att den både tillgänglig och inkluderande. Den framförs ofta i olika informella miljöer, dit alla är välkomna. Folkmusiken har även länge haft en given roll att spela vid många av de händelser som är viktiga för oss. Till exempel bröllop, skördefester och andra ceremonier. 

Folkmusik har ofta ett budskap

Folkmusiken kännetecknas av enkla och trallvänliga melodier och texter som berättar historier eller förmedlar viktiga budskap. I många fall har musiken också varit ett verktyg för politiska och samhällskommentarer. Sångerna kan ofta beröra saker som handlar om orättvisa eller förtryck. 

Folkmusiken ursprung i Sverige

Den svenska folkmusiken kan spåras tillbaka till 1700-talet. Det var då som borgerligheten i Sverige började intressera sig för seder och sånger ute på landsbygden. Troligen berodde deras nyfunna intresse mycket på den tidens romantiska strömningar som la vikt vid saker som exempelvis kulturarv och den nationella identiteten. 

Det var kring slutet på 1700-talet och början på 1800-talet som musiken fick namnet folkmusik. Men själva musiken har människor spelat och dansat till mycket längre tillbaka i tiden. 

Folkmusiken omfattar en del olika stilar, så som spelmanstraditioner, psalmer och festmusik. Det kan även förekomma regionala skiljaktigheter beroende på var i landet musiken framförs. Något som är en stor del av folkmusik är just utrymmet för att göra individuella tolkningar och anpassningar av sånger och låtar, vilket resulterar i härliga variationer. 

Influenser från andra länder

Svensk folkmusik har såklart inte uppstått i ett vakuum, utan är snarare starkt influerat av våra närliggande länder. Exempelvis länder som Polen, Tyskland och även Ryssland har haft en påverkan på hur den svenska folkmusiken låter. Musiken har även blivit påverkad genom sjöfart och handel haft kontakt med länder som England och Irland.

Exempel på folkmusik

En av våra absolut främsta och mest kända folkmusiker är Carl Michael Bellman. Han levde under 1700-talet och var först och främst i skald, det vill säga en poet. Men utöver att skriva poesi skrev han också mycket annat, där ibland visor som han också framförde. En av Bellmans stora framgångar var när han fick anställning som hovskald.

Några av de mest kända och omtyckta visorna av Bellman är “Fredmans Sånger”, “Fjäriln vingad” och “Märk hur vår skugga”. Idag räknas Bellman till en av Sveriges stora kulturikoner och än idag sjunger vi hans visor. 

Bellman är bara en i en lång rad svenska folkmusiker. Ett annat exempel är Hugo Westling som 1968 gav oss albumet “Spelmanslåtar från Hälsingland”. 

Folkmusik i Sverige

Folkmusiken har länge varit en integrerad del i den svenska kulturen och har varit ett sätt att bevara landets traditioner och historia. Svensk folkmusik har även varit ett viktigt medel, där folkvisor har fått agera protestsånger och förmedla viktiga budskap. På så sätt har folkmusiken varit ett kraftfullt verktyg, samtidigt som det har stärkt gemenskapen mellan människor. 

Idag fortsätter folkmusiken att vara en stor och viktig del i svensk kultur. Många samtida musiker införlivar dessutom traditionella element i sina verk, och hjälper på så sätt till att hålla folkmusiken levande och relevant för yngre generationer.