Folkmusikcaféet

 Folkmusikcafé hösten 2017

Folkmusikcafeet i Växjö torsdag 5 oktober

17:30 Ekocafé

18:30-19:30 Låtsstuga med guldspelmannen Magnus Gustavsson och Visstuga med Rikard Eriksson
Folkmusikcafeet i Växjö torsdag 2 november

17:30-18:30 Ekocafé

18:30-19:30 Låtsstuga med riksspelmannen Nils Wiberg
Folkmusikcafeet i Växjö torsdag 7 december

17:30- 18:30 Ekocafé

Sedan samarrangemang med Valshuset och konsert med
Emma "Elmer" Eriksson.